Formulario de solicitude

Composteiros individuais

Calquera persoa que resida e/ou posúa unha vivenda unifamiliar con finca ou xardín situada en O Morrazo, poderá solicitar de xeito gratuíto un composteiro individual comprometéndose a destinalo ó tratamento de residuos orgánicos. As persoas solicitantes recibirán unha formación sobre o correcto manexo do composteiro así como visitas de seguemento co fin de supervisar o bo funcionamento do mesmo. Os composteiros entregaranse por orde de inscrición. Unha vez esgotadas as unidades confeccionarase unha listaxe de agarda respectando a orde de entrada das solicitudes.