Papel e cartón comercial

Servizo de Recollida Porta a Porta

Destinado a facilitar a separación nos establecementos comerciais e evitar que estes residuos saturen os colectores azuis de recollida domiciliaria.
 Para aqueles establecementos que desexen colaborar, poden adherirse no 900 725 425 ou solicitar información en info@mancomunidadedomorrazo.gal.


O cartón debe estar limpo, é dicir, sen plásticos nin outro obxectos que impidan a súa reciclaxe e debe depositarse pregado e o máis apilado e organizado posible.

Como depositar o cartón

- O cartón debe estar limpo.
- Non debe conter plásticos nin ningún outros obxectos que impidan a súa correcta reciclaxe.

1

Separa e xunta as caixas que queres reciclar.

2

Desmóntaas para que ocupen menos espazo.

3

Amorea as caixas nos lugares, nos días e nas horas indicadas.

Cando sacar o cartón

Días de recollida

Luns e Xoves

Horario de depósito

de 17:00h a 18:00h

Días de recollida

Martes e Venres

Horario de depósito

de 17:00h a 18:00h

Días de recollida

Mércores e Sábado

Horario de depósito

de 17:00h a 18:00h

CONTACTO

Correo de atención á persoa usuaria

info@mancomunidadedomorrazo.gal